PARLEN DE NOSALtres

ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Els principals mitjans de comunicació en fan ressò del nostre treball i trajectòria
Som la referència de la innovació en el sector del càtering, barreja de tradició i disseny vanguardista, en les celebracions que preparem. El nostre constant esforç de superació garanteix l'èxit de cada celebració i és la nostra millor carta de presentació.

La Vanguardia Catalunya Radio

 

Catalunya RadioBotigaLa Botiga